Blijverslening zorgt voor toekomstbestendige woning

Op donderdag 9 februari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitvoering van de Blijverslening. Maar wat houdt de lening nu in? En wat betekent die voor u als burger?

Blijverslening
De Blijverslening geeft u de mogelijkheid om een lening af te sluiten tegen gunstige voorwaarden bij de gemeente Halderberge. Met die lening kunt u ervoor zorgen dat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Vanaf 1 maart 2017 kunt u gebruik maken van de regeling. Wel moet u aan enkele voorwaarden voldoen, voordat u aanspraak kunt maken op de Blijverslening. Enkele voorwaarden leest u in onderstaande samenvatting.

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Stel ze dan gerust aan één van onze fractieleden.

Belangrijke onderwerpen
Iedere maand behandelt de gemeenteraad van Halderberge belangrijke onderwerpen die invloed kunnen hebben op uw directe omgeving. Vaak blijft uw kennis over deze onderwerpen oppervlakkig en is een mening vormen lastig. Terwijl uw inbreng juist van waarde kan zijn tijdens het gemeentelijke debat. Wij als Lokaal Halderberge juichen het toe wanneer u uw stem laat horen. Uw mening helpt ons om een bewuste keuze te maken. Wij hebben de wijsheid niet in pacht en willen samen met u tot een passend besluit komen.

Om vaker met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, starten wij met met het ontleden van de vaak langdradige raadsvoorstellen, bestemmingsplannen en visies. We nemen u mee in onze afwegingen en de vorming van standpunten en worden graag meegenomen in die van u.

Dus praat mee, denk mee en doe mee met Lokaal Halderberge.

Wilt u graag met ons in gesprek? Kom dan eens naar een Achterbanvergadering bij u in de buurt.

 

 

Lees hier het volledige voorstel van de Blijverslening.

Spreiding statushouders moet beter

Statushouders Grafiek

 

Hoewel Halderberge met de opvang van statushouders in de pas loopt moet de spreiding over de kernen wat Lokaal Halderberge betreft beter!

Het is goed om te lezen dat we als Halderberge reeds in de eerste week van januari de taakstelling van 2016 hebben behaald, terwijl de verwachting was dat daar nog een heel kwartaal voor nodig zou zijn.

Wat opviel in de informatie over de vestiging van statushouders is de verdeling over de kernen. De fractie van Lokaal Halderberge heeft zowel tijdens als na het asieldebat regelmatig aangegeven groot voorstander te zijn van een goede spreiding over de kernen. Als we dan de cijfers van de afgelopen jaren optellen en in een percentage weergeven komen we tot de cijfers, zoals hieronder weergegeven in de linker tabel. Daarnaast is een tabel weergegeven met het inwoneraantal van Halderberge per kern op 1-1-2016.

Als we de percentages vergelijken stellen we vast dat de gelijkmatige spreiding over de kernen nog niet is gelukt. Hoewel we begrijpen dat de percentages statushouders per kern en percentages inwoners per kern wellicht niet helemaal één op één overeen kunnen komen constateren we nu toch wel een hele duidelijke scheefgroei. De fractie van Lokaal Halderberge heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd hoe zij ervoor gaat zorgen dat met de toekomstige taakstelling de statushouders beter worden verdeeld over de kernen.

 

Kern Statushouders   Kern Inwoners | 01-01-2016
Totaal %   Totaal %
Oudenbosch 97 67,4%   Oudenbosch 12426 42,1%
Hoeven 28 19,4%   Hoeven 6686 22,6%
Bosschenhoofd 6 4,2%   Bosschenhoofd 2259 7,6%
Oud Gastel 5 3,5%   Oud Gastel 6949 23,5%
Stampersgat 5 3,5%   Stampersgat 1221 4,1%
Verhuisd 3 2,1%        
             
  144 100%     29541 100%