De eerste 100 dagen als wethouder

Jan MollenJan Mollen, wethouder gemeente Halderberge in naam van Lokaal Halderberge, blikt terug op zijn eerste honderd dagen als wethouder. Die naar eigen zeggen verrassend en uitdagend heeft ervaren.

”De eerste weken bestonden voor mij als beginnend wethouder voornamelijk uit luisteren, vragen en ervaren. Ondanks mijn jarenlange ervaring als raadslid in het politieke domein, was het voor mij wel een spannende periode. Maar het warme onthaal van de collegeleden en medewerkers van gemeente Halderberge heeft voor een zachte landing gezorgd. Ook heb ik vijf weken over de schouder van Peter Bons mogen meekijken, voordat hij het stokje aan mij heeft overgedragen. Van deze inwerkperiode heb ik veel profijt gehad. Peter heeft de afgelopen jaren samen met de collega collegeleden en ambtenaren een stevige basis gecreëerd waar ik nu op verder mag bouwen. En dat maakt het werken aan zowel projecten als ook de najaarsnota en begroting een groot plezier. Naast voorgaande starten we dit kwartaal met de evaluatie van het werken op afspraak als onderdeel van het verbeteren van onze dienstverlening en klantgerichtheid en zijn we officieel gestart met het ‘zaakgericht werken’ waarbij we enerzijds sneller de beschikking hebben over de benodigde informatie van onze bewoners en anderzijds dubbel werk minimaliseren. Ik kan dan ook met volle overtuiging zeggen dat ik elke dag met veel plezier naar het werk ga en ik hoop dat ik het nog lang voort mag zetten.”

Een stap richting de toekomst

Op 13 oktober heeft de gemeenteraad de ‘Bestuurlijke visie over de toekomst van Halderberge, rol en koers van de gemeente’ vastgesteld. In nauw overleg met burgers, bedrijven, het onderwijs en maatschappelijke instellingen is de gemeente tot de belangrijkste maatschappelijke opgaven gekomen. Hier gaat Halderberge niet alleen mee aan de slag. Burgerparticipatie, overheidsparticipatie, interactieve beleidsvorming en noodzakelijke samenwerking in en buiten de organisatie zijn vereist om (gezamenlijke) doelen te realiseren. Deze vorm van samenwerken en participeren ondersteunt Lokaal Halderberge volledig.

Denken in kansen
De nieuwe visie en missie is uitgewerkt in zes pijlers en negentien richtinggevende punten voor de bestuurlijke inrichting van de toekomst. Alle zijn natuurlijk erg belangrijk, maar Lokaal Halderberge hecht extra waarde aan de in het document genoemde maatschappelijke opgaven:

  • Eigen ruimte voor initiatieven van inwoners, verenigingen, ondernemers en het onderwijs.
  • Ontwikkeling van vijf aantrekkelijke en leefbare woonkernen met ieder een eigen identiteit.
  • Maatwerk leveren bij woningbouw.
  • Ontwikkeling van zelfbewustzijn en trots.
  • Kansen benutten op het gebied van recreatie en toerisme.

Deze punten zijn voor Lokaal Halderberge belangrijk, omdat u als inwoner, bedrijf, onderwijsinstelling of maatschappelijke instelling het belang ervan heeft aangegeven. Zowel tijdens de Denken, Dromen en Doen bijeenkomsten als de expertbijeenkomsten. Want in samenspraak met betrokkenen komen wij tot de beste oplossingen. Daarbij zien we deze punten als een pragmatische uitwerking van de visie op en missie voor Halderberge en een goede leidraad voor toekomstig te nemen besluiten.

Aangrijpen en aanpakken
Een visie is een belangrijk vergezicht, maar we moeten niet alleen over een stip ergens op een kilometer afstand blijven praten. De uitdaging zit hem namelijk in de eerste honderd meter. Wat gaan we eerst doen? Het visiedocument moet geen papieren tijger worden, maar als opstap dienen voor iets groters.

Wat Lokaal Halderberge betreft gaan we als eerste aan de slag met het bieden van ruimte voor initiatieven. Dit houdt in dat de gemeente flexibel gaat werken binnen kaders en wanneer nodig ook buiten de kaders durft te handelen. Deze manier van denken en doen, zorgt voor een betere aansluiting op wat nodig is. Dit is geen vanzelfsprekendheid, maar wel noodzakelijk.

Bundeling van krachten
Sinds 2013 werkt Halderberge aan een toekomstvisie. Na een jaar op de teller stelt provincie Noord-Brabant de vraag hoe gemeenten in Brabant het hoofd gaan bieden aan alle huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen die een toenemende mate van schakel- en slagkracht, een proactieve houding en nog meer professionaliteit van gemeenten vereisen. Hierbij rekening houdend met de wens het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren. De nieuwe bestuurlijke visie moet hier het hoofd aan bieden.

Bestuurlijke visie over de toekomst van Halderberge
Visie: Voor burgers, bedrijven en bezoekers is het in de groene woongemeente Halderberge prettig en veilig wonen, werken en aangenaam verblijven of recreëren. De gemeentelijke overheid is er om hen hierin te stimuleren en te faciliteren en de omstandigheden te optimaliseren.

Missie: Halderberge wordt gezien als een volwaardige partner in de gemeente, regio en provincie. Zij voert regie op de complexe externe uitdagingen en haar interne opgaven en doet dit in samenwerking en netwerkverband met anderen. Keuzes hierin worden bepaald vanuit de gedachte dat de democratische legitimiteit en eigen identiteit van onze gemeente en kernen behouden of versterkt kan worden.

De volledige bestuurlijke visie kunt u hier lezen.

Mw. Jobke Vonk-Vedder voorgedragen als nieuwe burgemeester van Halderberge

Jobke Vonk-Vedder

Mw. Jobke Vonk-Vedder

De gemeenteraad van Halderberge heeft donderdagavond 3 november mw. drs. J. (Jobke) Vonk-Vedder voorgedragen als nieuwe burgemeester van Halderberge.

De Vertrouwenscommissie omschrijft Jobke Vonk-Vedder (CDA) als een authentieke en representatieve persoonlijkheid met ruime bestuurlijke ervaring. Zij beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, heeft verstand van zaken en voldoet in ruime mate aan de bestuursstijl van ‘verbinder’. De gemeenteraad is ervan overtuigd in haar een benaderbare en gezaghebbende burgemeester te hebben gevonden die open zal staan voor de Halderbergse gemeenschap en daaraan actief zal gaan deelnemen.

Mw. Vonk-Vedder is 52 jaar, is gehuwd, heeft 2 kinderen en woont in de gemeente Abcoude. Jobke Vonk-Vedder heeft veel ervaring in het openbaar bestuur. Voor haar burgemeesterschap in Aalsmeer  was zij wethouder in Abcoude en lid van de Provinciale Staten van Utrecht.

Installatie in buitengewone raadsvergadering

Met de voordracht van mw. Vonk-Vedder door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten.

Het streven is om Jobke Vonk-Vedder op 13 december tijdens een buitengewone raadsvergadering te installeren als burgemeester.