Steunfractie dinsdag 5 april 2016

 716x269-12L00114

Op dinsdag 5 april om 19.30 uur vindt in “Café Stroop” te Bosschenhoofd het steunfractieberaad van Lokaal Halderberge plaats.

Besproken worden de agenda’s van de commissievergaderingen B&O en SM&V op 6 en 7 april aanstaande.

Het beraad is openbaar en iedereen is van harte welkom. Vanuit Lokaal Halderberge zijn in ieder geval de raadsfractie en wethouder aanwezig.

De agendapunten van de commissievergaderingen en bijbehorende stukken zijn beschikbaar via: https://halderberge.raadsinformatie.nl/

Reactie LH op uitslag onderzoek vluchtelingen Halderberge

OnderzoekDe uitslagen van het onderzoek vluchtelingen gemeente Halderberge zijn bekend.

Allereerst willen wij, van Lokaal Halderberge, onze complimenten uitspreken tegenover de inwoners van Halderberge. Met een opkomst van 7245 burgers is het duidelijk dat jullie gewillig zijn om actief met ons mee te denken over hoe we de vluchtelingenproblematiek het hoofd kunnen bieden. De mening van ruim 30% Halderbergse burgers is in deze enquête vertegenwoordigd.

De resultaten van de enquête spreken voor zich. Tweederde van de respondenten laat weten dat zij vluchtelingenopvang binnen Halderberge niet gewenst vinden. Als het gaat om oorlogsvluchtelingen dan wordt hier genuanceerder over gedacht. Op dat moment is iets minder dan de helft echt tegen opvang. Er is geen onderscheid te maken in het gedachtegoed van de inwoners binnen de vijf kernen; de meningen komen nagenoeg overeen.

De angst en zorgen die inwoners voelen, begrijpt Lokaal Halderberge volkomen. Respondenten geven  in meer of mindere mate aan dat ze bang zijn voor financiële kosten en mogelijk het aantasten van de openbare veiligheid. Ze spreken ook hun zorgen uit over de andere manier van leven van de nieuwe mensen. Het is belangrijk om op basis van de resultaten van het onderzoek aan te merken dat de gemeente veel zorgen kan wegnemen, maar dat een andere manier van leven, ook na inspanningen van de gemeente, altijd een zorg zal blijven.

Met deze resultaten in ons hoofd, is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de vervolgstappen. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat nu op basis van de enquêteresultaten en de uitkomsten van het rondetafelgesprek mogelijke toekomstscenario’s voorleggen. De inwoners van Halderberge mogen het als taak van Lokaal Halderberge beschouwen, dat wij de scenario’s toetsen aan de meningen en zorgen van de inwoners.

De uitkomsten van het onderzoek zijn vastgelegd in een rapport dat u kunt benaderen via de link: Rapportage onderzoek Halderberge_def

Het verslag van het rondetafelgesprek is in te zien via de link: Verslag rondetafelgesprek mogelijke opvang vluchtelingen

Voor het hele dossier over asielzoekersopvang in Halderberge verwijzen we u graag naar de website van de gemeente: https://www.halderberge.nl/asielzoekersopvang-halderberge. De gemeentelijke informatie over de enquête is te vinden op: https://www.halderberge.nl/resultaten-enquete-en-rondetafelgesprekken-opvang-vluchtelingen-halderberge