Bijdrage Lokaal Halderberge in vluchtelingendebat

Alhoewel de raadsfracties niet allemaal hetzelfde standpunt innamen tijdens de raadsvergadering is ons inziens de conclusie van 24 september dat de meerderheid van de raad in elk geval geen opvang van 600-750 asielzoekers voor een periode van 10 jaar wil, zoals voorgesteld door het COA. Tijdens de raadsvergadering van 24 september heeft Lokaal Halderberge beargumenteerd het standpunt ingenomen dat er geen draagvlak is voor een dergelijke grootschalige opvang in gemeente Halderberge.

De volledige tekst van onze bijdrage vindt u onder deze link.

Ingelaste raadsvergadering over vluchtelingen

Uitnodiging 20150924Op donderdag 24 september a.s. om 20.00 uur vindt in het gemeentehuis een ingelaste raadsvergadering plaats over het verzoek van het COA medewerking te verlenen aan de tijdelijke opvang van vluchtelingen in de gemeente Halderberge.

De vergadering is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Voorafgaand aan de raadsvergadering is er voor de inwoners van 19.00 tot 20.00 de mogelijkheid gebruik te maken van spreekrecht.

Moet Halderberge vluchtelingen opvangen?

14Z00071Wat vindt u van de opvang van vluchtelingen in Halderberge? Zoals u kunt lezen in de verklaring van burgemeester Jansen zijn we als gemeenteraad van Halderberge gevraagd  een uitspraak te doen over het wel of niet opvangen van vluchtelingen. Momenteel ligt er een verzoek van het COA voor de opvang van 600-750 vluchtelingen voor de periode van 10 jaar.

Voorafgaand aan de besluitvorming in de gemeenteraad probeert de raadsfractie van Lokaal Halderberge alle voors en tegens van een beslissing zorgvuldig af te wegen. We raadplegen onze achterban en zijn ook benieuwd naar uw mening.

 

[poll id=”2″]