Samenwerking en communicatie thema’s van Algemene Beschouwingen

FB10Samenwerking en communicatie zijn de centrale thema’s van de Algemene Beschouwingen van Lokaal Halderberge op 9 juli. Als eerste overheid, dicht bij onze inwoners, richten we ons op waar we naar toe willen. Dat doen we niet alleen, maar vooral samen. Sámen met inwoners en andere partijen in en rond Halderberge. Samen met gemeenten in de regio, maar ook samen met de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen. Vanuit onze eigen kracht en vanuit een gelijkwaardige positie.

De lokale verhoudingen veranderen. Wij staan voor de complexe uitdaging om inwoners en organisaties actief te betrekken bij de publieke zaak. Daarbij gaat het om een goede leefomgeving, goed onderwijs, adequate zorg en hoogwaardige dienstverlening. Dit vraagt ook een omslag in denken in de gemeentelijke organisatie met een andere houding en werkwijze. De gemeente gaat 3 rollen spelen: De traditionele, de ondersteunende en de samenwerkende rol. In alle rollen die de gemeente momenteel vervult en in de toekomst wellicht op een andere wijze gaat vervullen, speelt samenwerking en communicatie een cruciale rol.

Lees meer

Lokaal Halderberge zet in op behoud combinatiefunctionaris

combinatiefunctionaris als verbinder tussen sport en schoolBij de Algemene Beschouwingen heeft Lokaal Halderberge een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken de combinatiefunctionaris te behouden bij het wegvallen van de rijksbijdrage. Het wegvallen van deze functionaris zou nadelige gevolgen hebben voor de ondersteuningscapaciteit in het sport- en bewegingsonderwijs en voor de organisatie van cultureel-educatieve activiteiten. Lokaal Halderberge vindt dat in het lokale netwerk slimme verbindingen gelegd moeten worden tussen sport, school, zorg, welzijn en het bedrijfsleven om sport en bewegen te bevorderen. De combinatiefunctionaris biedt hierbij belangrijke advisering en ondersteuning.