Hoeven2000, ONS en Gemeenschapsbelangen gaan fuseren!

Op 3 oktober 2012 hebben de ledenvergaderingen van de lokale Halderbergse politieke partijen Hoeven 2000, O.N.S. en Gemeenschapsbelangen Halderberge besloten om in 2014 (gemeenteraadsverkiezingen) gezamenlijk verder te gaan binnen een nieuwe lokale politieke partij, Lokaal Halderberge. 

Na een jarenlange voorbereidingstijd waarbij zowel bestuurders, partijleden, raadsleden en wethouders van de betrokken partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen, is bereikt wat nu op tafel ligt; Het ontstaan van één lokale Halderbergse politieke partij waarop alle betrokkenen bijzonder trots zijn, met zoveel kracht en draagvlak dat de toekomst van de lokale belangenbehartiging binnen de Halderbergse politiek gewaarborgd is.

De leden van Hoeven 2000, O.N.S. en Gemeenschapsbelangen Halderberge hebben het vermogen kunnen opbrengen om hun terechte trots op en hun enorme betrokkenheid en emoties bij hun eigen partijen opzij te zetten in het belang van het vermogen om de Halderbergse burgers optimaal te bedienen. Bestuurders, politieke sleutelfiguren en leden zijn bereid gebleken om over hun eigen schaduw heen te stappen in het belang van de Halderbergse inwoners.

Hiermee ontstaat een compleet nieuwe politieke realiteit in de gemeente Halderberge. De grote versnippering binnen de gemeenteraad die door velen al erg lang wordt bekritiseerd en die het doelmatig optreden en de daadkracht van de gemeenteraad voortdurend onder druk zet, komt hiermee tot een einde.  Dat is een groot goed  voor de gemeente Halderberge. Aansluiting van nog andere Halderbergse politieke partijen is welkom en wordt eigenlijk ook wel een beetje verwacht.

Het kenmerk van de individuele lokale politieke partijen is dat zij van opvatting zijn dat voor burgers in een land de directe leefomgeving heel erg belangrijk is. Rondom de voordeur van het eigen huis liggen de wortels voor een plezierig en rijk leven. De directe woonomgeving is een verlengstuk van “thuis” en dient voor een burger en zijn gezin een veilige haven te zijn waar hij zich geborgen en gelukkig voelt.

Lokaal Halderberge zal al haar kracht, al haar talenten en al haar ervaring vol inzetten om het welzijn binnen Halderberge, met nog veel meer power en daadkracht, te optimaliseren. Lokaal Halderberge beschikt over een groot aantal sociaal bewogen mensen die, verspreid over alle kernen in de gemeente Halderberge, al hun betrokkenheid en al hun talenten zullen gebruiken om Lokaal Halderberge te maken tot dé politieke partij die staat voor de belangen van de inwoners van alle kernen binnen Halderberge en hun woonomgeving. Dat zijn we aan onze naam verplicht!

Maak kennis met Lokaal Halderberge of nog leuker, word lid van onze familie!

Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Stampersgat gefeliciteerd! Halderberge wordt wéér een beetje plezieriger om in te wonen.

mail : secretariaat@lokaalhalderberge.nl

Tel: 06 – 53 26 05 67 (Dick-Jan Albers, voorzitter bestuur a.i.)